Tuesday, 3 May 2011

ICAS Training in Singapore and new features of CADWorx

Neon Infotech ซี จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวสำหรับตอนนี้ไม่เพียง แต่แก้ปัญหา Intergraph PPM - ICAS -- Intergraph CADWorx โซลูชั่นและการวิเคราะห์ (เดิมชื่อ COADE)
เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าดีขึ้นเรามีการทำ resently สัมมนาในประเทศไทยที่จะเข้าใจความต้องการและทำให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันในรุ่นล่าสุด
มีความเข้าใจความต้องการจากลูกค้าตอนนี้ Neon Infotech ทางเทคนิคและธุรกิจของคนกำลังได้รับการพัฒนาพิเศษ / การฝึกอบรมที่กำหนดเองสำหรับผลิตภัณฑ์ ICAS ในสิงคโปร์